- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
วิเคราะห์การสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดที่ใช้กับเหล็กแผ่นสแตนเลส (โครงการเดี่ยว)
  อ. สัญญา คำจริง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
70
2
การสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พัชระ กัญจนกาญจน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
2284
3
สร้างพลังงานไฟฟ้าจากพฤติกรรมการเดินและการเปิด-ปิดประตูของมนุษย์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เตือนใจ อาชีวะพนิช
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
292
4
การพัฒนาระบบควบคุมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบผลิตพลังงานทดแทนด้วยก๊าซชีวภาพ (โครงการเดี่ยว)
  อ. อานนท์ พ่วงชิงงาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1273
5
การพัฒนาเครื่องกำเนินไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงชนิดแม่เหล็กถาวรสำหรับผลิตพลังงานทดแทนจาการออกกำลังกายของมนุษย์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. อานนท์ พ่วงชิงงาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
89
6
การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตที่ใช้เส้นใยมะพร้าวเป็นส่วนผสมแทนที่มวลรวมละเอียด(ทราย) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐญา อาจองค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
812
7
การออกแบบเครื่องปรับอากาศสำนักงานขนาดจิ๋ว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กระจ่าง พิทักษ์วงศ์วิทยา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
70
8
วิธีการใหม่ในการใช้ Ground Penetration Radar เพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นทาง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
1163


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014