- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผนังตกแต่งกันความร้อนจากพลาสติกชีวภาพ รีไซเคิลผสมเซรามิกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(Development of Thermal Insulator Decorative wall from Recycle Bioplastic-Ceramics Composites for energy saving) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
การศึกษาและพัฒนาการผลิตแท่งแผงกั้นจราจรจากการผสมยางธรรมชาติด้วยอนุภาคจากการบดยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใยผักตบชวา
(The Study and Development the Traffic Barrier Produce from Natural Rubber, Used Tire Particle and water hyacinth) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ พิริยายนต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบ ซางข้าวโพดและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดน้ำรีไซเคิล
(Development Product of corn cob and high density polyethylene composites from Recycled water bottles ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุชา ขวัญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
หมวกกันน๊อคจักรยานจากวัสดุผสมชีวภาพ รีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Bicycle Helmet of Recycled Biocomposites for the Environment ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
5
การใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรพัฒนาความเป็นฉนวนกันความร้อนของกระเบื้องมุงหลังคา ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีบล็อกประสาน
(Usage of Agriculture Residues for Using Development Thermal Insulation Properties of Concrete Roofing tile Manufacturing Technology Interlocking Block) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014