- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิรมล จันทร์แย้ม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
234


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014