- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาชาดอกไม้เพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่น (โสน, Sesbania javaica Mig) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จินดาพร คงเดช
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
145
2
การผลิตนมหมักแอสอโตฟิลัสมิลค์จากข้าวกล้องงอก (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555
870


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014