- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบประมาณแผ่นดิน | สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดด้วยโปรไบโอติกแลคติกแอสิดแบคทีเรีย (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
2929
2
การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียจากอาหารหมักพื้นบ้านไทยประเภทผักดอง เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในอาหารหมักที่มีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
146


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014